messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
check_circle ป้ายประชาสัมพันธ์
คำขวัญ


ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ที่ 299/2566 ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีเผาทำลาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโดกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลคำเตย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ อบต.คำเตย
กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตยคัพ ครั้งที่ 24/2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจำหน่ายพัสดุประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374

thumb_up facebook อบต.คำเตย
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 93
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder บทความ/สาระความรู้
image สินค้า OTOP

สินค้าชุมชน (4 ภาพ)[30 กันยายน 2564]

สินค้าชุมชน (3 ภาพ)[29 กันยายน 2564]

สินค้าชุมชน (6 ภาพ)[20 กันยายน 2564]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ