องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
account_box สำนักปลัด
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมัชรินทร์ แวงวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัชรินทร์ แวงวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเมธิณี วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นางสาวเมธิณี วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางชารียา หาวงค์
คนงานทั่วไป
นางชารียา หาวงค์
คนงานทั่วไป
นายงามพล เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายงามพล เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายพลพล มาลี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายพลพล มาลี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายทำนอง มาเมฆ
คนสวน
นายทำนอง มาเมฆ
คนสวน
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริการ
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144