องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
account_box กองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววราภรณ์ ธนะนัน
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาววราภรณ์ ธนะนัน
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประวิทย์ อินพิมพ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายประวิทย์ อินพิมพ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107