องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 0981713825
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 0981713825
account_box การศึกษา
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934287811
นายจรูญ แก้วกาหลง
นักสันทนาการ
นางดารณี มองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภา นันทสา
ครูชำนาญการ
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูชำนาญการ
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูชำนาญการ
นางสไบแพร นันสา
ครูชำนาญการ
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูชำนาญการ
นางวาลี มิลดา
ครูชำนาญการ
นางกุลวรา วงศ์ศรีลา
ครูชำนาญการ
นางสาววิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูชำนาญการ
นางอังคนา โคตรที
ครูชำนาญการ
นางสาวรุ่งฤดี วงค์สีดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวนิตยา คนครอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกลิ่นผกา ศุภอภิวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุราภรณ์ คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 75
สัปดาห์นี้1,897
เดือนนี้7,138
ปีนี้85,656
ทั้งหมด162,746