messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box ป้องกันสาธารณภัย
จ่าเอกอดิศักดิ์ ใครอุบล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรุณ นันสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจันศรี วงค์ศรีลา
พนักงานดับเพลิง
นายดาวเรือง ผิวพรรณ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวินิจ ลินทะ
พนักงานดับเพลิง
นายศรัณพร ขายฝ้าย
พนักงานดับเพลิง
นายศรีพร นันสา
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ศิริสุข
พนักงานดับเพลิง
นายณรงค์ บุตรดา
พนักงานดับเพลิง
นายวุฒิชัย อินดู
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล เข็มแก้ว
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381