องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือ การขุดดิน ถมดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะ การขายพัสดุ คุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศจำหน่ายพัสดุประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเตล็ด (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคาเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service:OSS ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ระบบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo นโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file แจ้งให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 137
เดือนนี้4,330
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,133
ทั้งหมด 112,363