องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตยคัพ ครั้งที่ 24/2566 [17 มีนาคม 2566]
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม [10 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บ้านทุ่งมน หมู่ 8, 17 บ้านหนองยาว หมู่ 11 ,บ้านวังไฮ หมู่ 3, บ้านหนองกุง หมู่ 12 และบ้านหนองดินแดง หมู่ 1) [9 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บ้านคำเตย หมู่ 4,5,6,16 บ้านโพนค้อ หมู่ 10 และบ้านโพนสวรรค์ หมู่ 2 ,18) [7 กุมภาพันธ์ 2566]
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มอบหมายให้ สิบตำรวจเอก ธรณินทร์ โคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พร้อมด้วย นายจรูญ แก้วกาหลง รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา... [16 มกราคม 2566]
กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2566 [14 มกราคม 2566]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น “ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง... [11 สิงหาคม 2565]
ครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ [11 กรกฎาคม 2565]
ประเพณีงานเลี้ยงปู่ตา ประจำปี 2565 [17 พฤษภาคม 2565]
โครงการ "บอกดิน 3 " [4 เมษายน 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ)
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 6646
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684