องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจโท สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
สิบตำรวจโท สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
นายจักรภพ นาวงค์หา
รองปลัด อบต.คำเตย
นายจักรภพ นาวงค์หา
รองปลัด อบต.คำเตย
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102