องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกธรณินทร์ โคตสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 0611613022
นายจักรภพ นาวงค์หา
รองปลัด อบต.คำเตย
โทร : 081-9647010
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0808094098
นายนพรุจ จันทะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-4256942
นางสาวจิรารัตน์ คำไพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0630525066
นายปริชญ์ เมืองพลงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 085-6795988
นายธานินทร์ ก่ำสี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-08907354
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934287811
นางสาวพจมาลย์ เหลาศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 6662
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684