ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : bS4VhUXThu30003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้