องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางไปโรงน้ำ ม.4 ต่อคสล.เดิม)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านวังไฮไปบ้านหนองกุง) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร(ช่วงที่1 เส้นทางข้างวัดศรีมงคล ,ช่วงที่2 เส้นทางข้างวัดศรีมงคลต่อ คสล.เดิม,ช่วงที่3 เส้นทางเข้าวัดศรีมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านนางชบาไพร ต่อ คสล.เดิม)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำเตย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางไปวัดบ้านคำเตย)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางถนนดินลูกรังบ้านโพนค้อไปบ้านกกไฮ)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการระบบวงจรอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา0.15 เมตร (หรือมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา0.15 เมตร (หรือมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน (เส้นทางไปหนองพอก) หมู่ที่ 9 บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1632848400 นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74