องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
check_circle อัตรากำลังของ อบต.คำเตย
จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย แบ่งเป็น 3 ส่วน จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ดังนี้
- สำนักงานปลัด จำนวน 28 คน (ข้าราชการ 6 คน ,พนักงานจ้าง 22 คน) - กองคลัง จำนวน 5 คน (ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้าง 2 คน) - กองช่าง จำนวน 7 คน (ข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 5 คน)
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา จำนวน 9 คน - มัธยมศึกษา/ ปวช./ปวส/ปวท.. จำนวน 8 คน - ปริญญาตรี จำนวน 20 คน - ปริญญาโท จำนวน 5 คน
ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย (พฤษภาคม 2559 )

บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91