messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
folder ประกาศสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 171
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 165
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 182
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 174
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 177
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 176
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 168
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2