messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
รายงานสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของหน่วยงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 109
รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 117
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 182
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1