messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางบ้านดอนแดงไป บ้านคำเตย หมู่ที่ 13 บ้านดอนแดง ต.คำเตย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านเจริญทอง ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญทอง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล เส้นทางบ้านคำเตย ไป บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1