องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยที่ 4 /2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 162
เดือนนี้4,330
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,133
ทั้งหมด 112,363