messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
การแก้ไขและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย (2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 50
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 195
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 206
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 194
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 189
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 200
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 238
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 195
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1