องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบขอจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ตัวอย่างการกรอกแบบ ทพ. (บุคคลธรรมดา)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คําขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร/ใบแทน
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file จดทะเบียนตั้งใหม่ : ทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ตัวอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ ทพ. (บุคคลธรรมดา)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 15