ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขประจำครุภัณฑ์ 416-58-0044 (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง