ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
รายละเอียด : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ชื่อไฟล์ : G8WYgJiWed24219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้