ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565-มิถุนายน 2565 )
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565-มิถุนายน 2565 )
ชื่อไฟล์ : a0HFjuFMon105028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้