ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
ชื่อไฟล์ : CAMoFmuTue94007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้