ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคมประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางบ้านดอนแดงไปบ้านคำเตย หมู่ที่ 13 บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์( e-bidding)
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคมประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางบ้านดอนแดงไปบ้านคำเตย หมู่ที่ 13 บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์( e-bidding)
ชื่อไฟล์ : iZf074qFri93830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้