ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะ การขายพัสดุ คุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะ การขาย พัสดุ คุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : VlOXEMEFri23255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้