ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667
ชื่อไฟล์ : eJOy3A4Tue64656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้