องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บ้านคำเตย หมู่ 4,5,6,16 บ้านโพนค้อ หมู่ 10 และบ้านโพนสวรรค์ หมู่ 2 ,18)
รายละเอียด : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การลริหารส่วนตำบลคำเตย มอบหมายให้ นายบุญเรือง รับจันทร์ และ นายสมชาย จันทวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย และ สิบตำรวจเอกธรณินทร์ โคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4.หมู่ที 5, หมูที่ 6และหมู่ที่ 16 เดินรณรงค์คัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 6691
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684