องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บ้านทุ่งมน หมู่ 8, 17 บ้านหนองยาว หมู่ 11 ,บ้านวังไฮ หมู่ 3, บ้านหนองกุง หมู่ 12 และบ้านหนองดินแดง หมู่ 1)
รายละเอียด : โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน รายละเอียด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การลริหารส่วนตำบลคำเตย มอบหมายให้ นายสมชาย จันทวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย นายนำโชค ภาโสม เลขานุการนายกฯ และ สิบตำรวจเอกธรณินทร์ โคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8.หมู่ที 17, หมูที่ 11, หมู่ 3,หมู่ 12 , หมู่ 1 เดินรณรงค์คัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 121
เดือนนี้4,330
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,133
ทั้งหมด 112,363