messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำเตย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ในครั้งนี้ นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง นโยบายไม่รับของของขวัญ No Gift Policy นำไปติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และที่ เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381