อบต.คำเตย

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางรายเดือน ปี 2562

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางประจำเดือน มกราคม 2562 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางประจำเดือน มีนาคม 2562

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางประจำเดือน  พฤษภาคม 2562