อบต.คำเตย

อัตราค่าธรรมการขอข้อมูลข่าวสาร อบต.คำเตย