อบต.คำเตย

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ประจำปีงยประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (413.98 kb)