อบต.คำเตย

ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (438.64 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 (276.85 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 (275.13 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 4 (277.71 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 5 (323.52 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 6 (285.46 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 7 (336.29 kb)

บทความ/สาระความรู้อื่นๆ

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 20-21 /2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 20-21 /2563 เพื่อสร้างการรับรู้สู่และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

วันที่ 18 กันยายน 2561