อบต.คำเตย

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 2019 )

นายไพศาล  เคนจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย และ สิบตำรวจโทสมศักดิ์  เลิศสงคราม ได้มอบหมายให้  จ่าเอกอดิศักดิ์  ใครอุบล  พร้อมด้วยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภีย    ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19 )  ณบริเวณโดยรอบทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน  รวมถึงอาคารประกอบอื่นๆ ในโรงเรียนบ้านหนองดินแดง  

ภาพกิจกรรมอื่นๆ