อบต.คำเตย

กิจกรรมทำความสะอาด "หน้าบ้านหน้ามอง"

ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด "หน้าบ้านหน้ามอง" ที่บริเวณถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เพื่อให้เกิดความสะอาดระเบียบเรียบร้อยน่ามองและสร้างความประทับใจกับผู้พบเห็นและผู้มาใช้บริการ